Autentificare
Adresa de Email

Parola

Cerere ofertă


Lacuri transparente (grunduri) PU  de umplere

 Lacurile poliuretanice  de umplere sunt materiale moderne de finisare. Prin lacurile poliuretanice finisarea se poate realiza rapid și ușor. Se prezintă sub formă de două componente, de aceea lacurile se amestecă  cu cea a doua  componentă  de întăritor. După  amestecare, produsul  obținut trebuie utilizat într-un timp foarte scurt , înainte de timpul de întărire al amestecului. Prezintă conținut  de corp solid mai înalt decât a lacurilor NC de aceea puterea de acoperire este mare. Se usucă într-un timp foarte scurt iar după uscare se șlefuiesc ușor.  Emailurile poliuretanice  realizează pelicule cu mari rezistențe chimice și fizice. Solvenții lor sunt toxici.

Grunduri PU de umplere  :

LBA 21
LBA 35
LBA 42
LBA 528
LBA 18161


_____________________________________________________________________________

LBA 21 -grunduri de umplere  pentru finisări  cu porii deschiși

 La  LBA 21, efectul umplerii este mai restrâns în comparație cu celelalte lacuri de umplere PU, de aceea se recomandă utilizarea lor în primul rând cu scopul de a păstra caracterul poros al materialului lemnos (ex. stejar, nuc, frasin, mahon).
_____________________________________________________________________________

LBA 35 -  grunduri universale de umplere
La  LBA 35 , are un conținut de corp solid  de 50% , puterea mare de umplere și pot fi șlefuite ușor. 
_____________________________________________________________________________

LBA 528 -   grunduri tixotrope de umplere
Produsul LBA 528  s-a dezvoltat în special pentru lăcuirea de bază a suprafețelor verticale. În primul rând s-au proiectat pentru finisarea  de mese și scaune, nu prezintă scurgere de material, datorită tixotropicității.  Se pot aplica pe suprafețe și prin pulverizare electrostatică.
_____________________________________________________________________________

LBA 18161 - grunduri  cu efecte extrasuperioare de umplere

 Lacul  LBA 18161 datorită conținutului înalt de corp solid, prezintă efecte superioare de umplere. Eficacitatea lor se arată mai ales prin folosirea întăritorilor rapide. După uscare se pot șlefui ușor.

Vopsele PU de umplere - acoperire

 Vopsele  poliuretanice de umpere si de acoperire sunt materiale moderne de finisare. Prin vopsele poliuretanice finisarea se poate realiza rapid si usor. Se prezintã sub formã de douã componente, de aceea vopselele se amestecã  cu o componentã  de întãritor.  Dupã  amestecare, produsul  obþinut trebuie utilizat într-un timp foarte scurt , înainte de timpul de întãrire a amestecului. Prezintã conþinut  de corp solid mai înalt decât a lacurilor NC de aceea gradul de umplere a poriilor este mai bun.. Se usucã rapid,  prin reacþii chimice de polimerizare, în urma cãruia formeazã pelicule groase, care se pot slefui usor. Vopselele poliuretanice  realizeazã pelicule cu mari rezistente chimice si fizice. Solventii lor sunt toxici. Materialele peliculogene pe bazã de rãsini poliuretanice se pot dilua doar în acetonã de mare puritate.

Vopsele PU de umplere - acoperire  : LBR 30 LBR 100 LBR 102 LBR 900
_____________________________________________________________________________

LBR 30  vopsele albe de umplere - acoperire  cu   conþinut  înalt de material de umplere.

LBR 30  prezintã conþinut de corp solid asemãnãtor vopselelor PU iar conþinutul de umplutori mai mari, din care cauzã acestea se usucã mai rapid, se pot slefui usor, si sunt economice. Totodatã, sunt produse mai rigide si prezintã avarii mult mai usor, decât celelalte vopsele de bazã. Se utilizeazã pentru finisarea suprafeþelor supuse la solicitãri normale sau joase.
_____________________________________________________________________________

LBR 100 - vopsele tixotrope albe de  umplere - acoperire 

LBR 100  este de cea mai bunã calitate dintre vopsele albe de bazã PU .  Datoritã tixotropicitãþii se recomandã pentru finisarea de bazã a suprafeþelor verticale, totodatã au conþinut  înalt de rãsinã, de aceea sunt bun umplutori de pori iar dupã uscare se pot slefui usor. Se pot aplica pe suprafete si prin pulverizare electrostaticã.
_____________________________________________________________________________

LBR 102 - vopsele universale albe de  umplere - acoperire
Varianta  LBR 102  aliazã proprietãtile tipurilor LBR 30 si  100.  Are continutul de rãsinã mai mare decât la  tipul LBR 30, de accea  pot fi  tratate  mai usor, rãmân  mai elastice, prezintã rezistenþe mai bune la solicitãri mecanice. Se pot aplica pe suprafeþe si prin pulverizare electrostaticã.
_____________________________________________________________________________

LBR 900 - vopsea tixotrop negru de  umplere - acoperire 

LBR 900  este de cea mai bunã calitate dintre vopsele de culoare neagrã de bazã PU. Are compoziþie asemãnãtoarã cu  LBR 100.  Datoritã tixotropicitãtii se recomandã pentru finisarea de bazã a suprafeþelor verticale, totodatã au conþinut  înalt de rãsinã, de aceea sunt bun umplutori de pori, au puterea de acoperire mare iar dupã uscare se pot slefui usor. Se pot aplica pe suprafete si prin pulverizare electrostaticã.


Vã atragem atentia, cã la MILESI se pot obtine numeroase nuanþe de culori. În cazul vopselelor de acoperire Dumneavoastrã puteti sã alegeþi din numeroase cataloage de culori. Vã recomandãm cataloagele Y2K, NCS, RAL pentru vopsele. Pentru uºurarea alegerii baiturilor s-a editat un Catalog de baituri. În magazinele de prezentare puteti alege din mai mult de 100 de nuanþe, iar la sediul firmei, din mai mult de 1000 de nuanþe. Dacã nici-o culoare nu vã potriveste, puteþi comanda culoarea doritã. În acest caz, culoarea si luciul mostrei  adus de dumneavoastrã, noi vã reproducem pe o  suprafaþã de bazã doritã. În cazul utilizãrii vopselelor  clare si în culori vii  vã recomandãm utilizarea grundului corespunzãtor.

Lacuri PU de acoperire

 Lacurile poliuretanice  de acoperire sunt materiale moderne de finisare. Prin lacurile poliuretanice finisarea se poate realiza rapid si usor. Se prezintã sub formã de douã componente, de aceea lacurile se amestecã  cu cea a doua  componentã  de întãritor.  Au un conþinut de corp solid de 40-50%  de aceea formeazã pelicule groase. Se usucã într-un timp foarte scurt, procesul de întãrire se face treptat.  Lacurile poliuretanice  realizeazã pelicule cu  rezistenþe chimice si fizice mari, dar proprietãtile finale le obþin dupã 3-5 zile de la aplicare (rezistenþa la uzurã, la acþiunea produselor chimice).  Solventii lor sunt toxici. Lacuri PU de acoperire:

Seria LGA 00
Seria LGA 20
Seria universalã LGA 80
Seria LGA 230
Seria LGA 240
Seria LGA 530 + LGA 050
Seria LGA 2000
_____________________________________________________________________________

LGA 01-05 -  sunt lacuri de acoperire cu transparenþã mare.

Elementele seriei LGA 00 au proprietãþi de transparenþe mari, prin care se înalþã dintre celelalte lacuri PU de acoperire. Prin transparenþa  ºi efectul lor de îngãlbenire se apropie de lacurile acrilici.Se pot folosi la  finisãri transparente  cu porii închiºi ºi cu porii deschiºi.

LGA 01 - LGA 02 - LGA 03 - LGA 04 - LGA 05

_____________________________________________________________________________

LGA 20-24 - lacuri de acoperire penrtu finisãri  cu porii închisi

Elementele seriei LGA 20 în primul rând se utilizeazã pentru finisarea suprafeþelor cu porii închiºi.  Aceste lacuri au o capacitate mare de acoperire a poriilor, dar în cazul materialelor lemnoase cu porii mari se recomandã executarea operaþiei de umplerea poriilor cu produse de bazã  (ex. LBA 18161 sau  LRA 49-cel) dupã care urmeazã ºlefuirile necesare. /font>

LGA 20 - LGA 21 - LGA 22 - LGA 23 - LGA 2
_____________________________________________________________________________

LGA 80-86 - lacuri  universale de acoperire  

Elementele seriei  LGA 80  se utilizeazã pentru finisarea suprafeþelor cu porii  deschiºi ºi închiºi.Rezistenþa finalã a suprafeþelor se formeazã mai repede.

LGA 80 - LGA 81 - LGA 82 - LGA 83 - LGA 84 - LGA 85 - LGA 86

_____________________________________________________________________________

LGA 230-235 - lacuri  de acoperire  de duritãti mari

Lacurile LGA 230-235 au duritãþi mari, prin care se înalþã dintre celelalte lacuri PU. (Bineînþeles, ºi aceste lacuri necesitã  3-5 zile pentru întãrirea  totalã a peliculei de lac). La aceste lacuri, este importantã respectarea  precisã a  condiþiilor  tehnologice recomandate . Sunt produse utilizabile  exclusiv cu diluanþi de încetinire a procesului de uscare a peliculei.

LGA 230 - LGA 231 - LGA 232 - LGA 233 - LGA 234 - LGA 235

_____________________________________________________________________________

LGA 241-244 -  lacuri de acoperire penrtu finisãri  cu porii deschisi

Elementele seriei  LGA 240 în primul rând se utilizeazã pentru finisarea suprafeþelor cu porii deschiºi..  Aceste lacuri  nu acoperã poriile lemnului. La aceste lacuri  se recomandã  produse de bazã de umplere joasã a poriilor ( ex.  LBA 528, LBA 21),    aplicate înrt-un singur strat.

LGA 241 - LGA 242 - LGA 243 - LGA 244
_____________________________________________________________________________

LGA 531-536 si 050 - lacuri de acoperire tixotrope

 Lacurile  LGA 530 datoritã  tixotropicitãþii lor pot fi aplicate pe suprafeþe  verticale cu uºurinþã. În primul rând s-au proiectat pentru fabricanþii de mese ºi scaune, dar pot fi utilizate ºi pentru alte   elemente de mobiliere.  Se pot aplica pe suprafeþe ºi prin pulverizare electrostaticã.

LGA 050 - LGA 531 - LGA 532 - LGA 533 - LGA 534 - LGA 535 - LGA 536
_____________________________________________________________________________

LGA 2000-2001 - lacuri de acoperire economice

Lacurile LGA 2000 asigurã tehnologii economice de fabricare a mobilei. Prezintã proprietãþi asemãnãtoare cu cele din seria LGA 530, dar din lipsa  de tixotropitate   se recomandã la finisarea elementelor orizontale. Se recomandã la fronturi din lemn masiv supuse la solicitãri joase.

LGA 2000 - LGA 2001

Vopsele PU de acoperire

Vopsele  poliuretanice  de acoperire sunt materiale moderne de finisare. Prin vopsele poliuretanice finisarea se poate realiza rapid ºi uºor. Se prezintã sub formã de douã componente, de aceea vopselele se amestecã  cu cea a doua  componentã  de întãritor.  Dupã  amestecare, produsul  obþinut trebuie utilizat într-un timp foarte scurt , înainte de timpul de întãrire a amestecului. Prezintã conþinut  de corp solid mai înalt decât a lacurilor NC de aceea formeazã pelicule groase. Vopselele poliuretanice  realizeazã pelicule cu mari rezistenþe chimice ºi fizice. Solvenþii lor sunt toxici.

 Vopsele PU  de acoperire:

LKR 132 - 17373 - 17442
LKR 90
LKR 17774
_____________________________________________________________________________

LKR 132-17373-17442 - vopsele albe de acoperire

Seria  produselor de vopsele  universale  PU  de acoperire prezintã proprietãþi tixotrope medii ºi puterea bunã de acoperire. Datoritã tixotropicitãþii se recomandã pentru finisarea   suprafeþelor verticale ºi orizontale.  Se recomandã pentru finisarea suprafeþelor solicitate normal.

LKR 132 - LKR 17373 - LKR 17442
_____________________________________________________________________________

LKR 90 -  vopsele negre de acoperire

În cazul tipului  LKR 90 se pot realiza suprafeþe negre de profunzime ºi cu grad de  luciu  mediu.

_____________________________________________________________________________

LKR 17774 -  vopsele de acoperire cu efect de aluminiu


Prin LKR 17774 putem conferi elementelor lemnoase, elementelor de mobilã  efecte de aluminiu.

Vã atragem atenþia, cã la MILESI se pot obþine numeroase nuanþe de culori. În cazul vopselelor de acoperire Dumneavoastrã puteþi sã alegeþi din numeroase cataloage de culori. Vã recomandãm cataloagele Y2K, NCS, RAL, pentru vopsele, emailuri.
Dacã nici-o culoare nu vã corespunde, puteþi comanda culoarea doritã. În acest caz, culoarea și luciul mostrei  adus de dumneavoastrã, noi vã reproducem pe o  suprafaþã de bazã doritã.
În cazul utilizãrii coloranþilor clare și în culori vii,  vã recomandãm utilizarea vopselelor de bazã corespunzãtor . Milesi.ro toate drepturile rezervate! | Web: ParkNet 2014