Autentificare
Adresa de Email

Parola

Cerere ofertăBaițuri
    Baițuri baza de solvenți
    Baițuri Kromolux
    Concentrate de baițuri universale- Kromolux
    Concentrate de baițuri-pentru  valțuire  .                                                                              
                                    .

Baițurile bază de apă
    Sistemul de baițuri Kromolight - Sistemul de baițuri Iridol
    CLT . . . - Concentrate generale de baițuri Kromolux 
    CFT . . . (I.) - Concentrate de baițuri Kromofix de imersie 
    CFT . . . (II.) - Concentrate de baițuri Kromolight de imersie
                                                                                                      
Baițuri bază de solvenți                                                    

Baițuri Kromolux
(stejar)


Baițurile Kromolux, sau CLT se dizolvă în solvenți cu diferite viteze de evaporare, în funcție de tonul de culoare dorit și de materialul lemnos de bază. În funcție de viteza de uscare a baițurilor, acestea pot fi: cu ucare foarte rapidă și cu uscare foarte înceată. Pe lângă acestea, bineînțeles există și baițuri cu proprietăți medii, prin combinarea solvenților utilizați.

Baițurile cu solvenți de uscare rapidă se recomandă în următoarele cazuri: pentru suprafețe lemnoase (furnire) de structuri neuniforme, care prezintă colorații, pentru suprafețe murdărite ( de ex. cu adezivi), pentru suprafețe greu finisabile, unde baițurile pe bază de soluții bazice produc scămoșarea suprafeței. Baițurile rapide pot fi aplicate în special prin pulverizare, pentru obținerea calității corespunzătoare.

Baițurile cu solvenți de uscare lentă se recomandă în următoarele cazuri: În cazul speciilor tari care absorb încet baițul; în cazul aplicării manuale prin pensulare sau cu o cârpă; în cazul în care se urmărește obținerea unor efecte rustice. Se pot aplica și prin pulverizare. Pentru omogenizare, suprafețele se șterg cu o cârpă, până la obținerea unei culori uniforme. Nu se recomandă în cazul speciilor moi.

Baițuri/ pigmenți și lianții acestora

CLT . . . CLC . . .
CIT . . . CIC . . .
CBT . . .
CHT . . . CHC . . .  
                   
                                           

____________________________________________________________________________
 
CLT . . . Concentrate de baițuri universale- Kromolux

Baițurile CLT sunt solubili în apă și în solvenți. Pentru cei solubili în solvenți liantul CLC 30 (10-20%) este recomandat, pentru cei solubili în apă ideal este liantul CLC 20 (40-50%).

CLT 1 - CLT 2 - CLT 3 - CLT 4 - CLT 5 - CLT 6 - CLT 7 - CLT 8 - CLT 9 - CLT 11 - CLT 12 - CLT 18 - CLT 13077
CLC 20 - CLC 30

_____________________________________________________________________________

 
CIT . . . Concentrate de baițuri-pentru valțuire.

Baițurile CIT se dizolvă ușor în solvenți. În primul rând sunt produse dezvoltate băițuirii prin valțuire, sau prin pensulare manuală. Pentru valțuire se recomandă liantul CIC 11, pentru pensulare sau pulverizare CIC 12.

CIT 1 - CIT 2 - CIT 3 - CIT 8 - CIT 9 - CIT 9280

Baițurile bază de apă

Sistemul de baițuri Kromolight
(cireș) ( fag aburit)
Sistemul de baițuri Iridol
( pin )

Prin utilizarea baițurilor solubile în apă Kromoligt ( baițuri CFT ), Iridol ( baițuri CPT ) și baițurile pastel CHT, suprafețele lemnoase se pot colora cu ușurință. Baițurile apoase se usucă încet, de aceea se absorb în profunzime în majoritatea speciilor. Baițurile Kromolight, dezvoltate de curând, nu se pătează .

Baițurilor solubile în apă se recomandă în următoarele cazuri: când structura lemnului este uniformă; nu prezintă colorații, urme de pete; la specii lemnoase tari care au proprietăți bune de absolvire a umidității; scămoșarea suprafeței este neînsemnat; când se finisează suprafețe mari întinse; când baițuirea se execută manual (prin pensule, burete sau cârpă); nu vrem să obținem efecte rustice prin ștergerea ulterioară a baițului aplicat. Baițurilor solubile în apă se pot aplica și prin pulverizare. Pentru diluarea lor se poate utiliza apa de la robinet. În cursul aplicării nu iritează utilizatorul. Totodată se aplică doar pe suprafețe bine pregătite anterior.

Baițuri / preparate de pigmenți și lianții lor

CLT . . . CLC . . .
CFT . . . (I. generație) CFC . . .
CFT . . . (II. generație) CFC . . . LTC . . .


_____________________________________________________________________________

CLT . . . - Concentrate generale de baițuri Kromolux

Baițurile CLT sunt solubili în apă și solvenți. Pentru formarea legăturilor elementare / fixarea baițului/ în cazul diluării cu solvenți se recomandă liantul CLC 30 cu concentrația (10-20%), iar în cazul diluării cu apă liantul CLC 20 cu (40-50%).

CLT 1 - CLT 2 - CLT 3 - CLT 4 - CLT 5 - CLT 6 - CLT 7 - CLT 8 - CLT 9 - CLT 11 - CLT 12 - CLT 18 - CLT 13077
CLC 20 - CLC 30

_____________________________________________________________________________

CFT . . . (I.) - Concentrate de baițuri Kromofix de imersie

Baițurile CFT (I.) sunt solubili în apă. Familia de baițuri s-a dezvoltat în primul rând pentru procedeul aplicării prin imersie, dar sunt utilizabili și prin pensulare sau pulverizare. Pentru formarea legăturilor elementare, se recomandă liantul CFC 2 (~50%) sau CFC 3 (~20%), eventual CFC 5 (0-15%).

CFT 1 - CFT 2 - CFT 3 - CFT 9 - CFT 14746
CFC 2 - CFC 3 - CFC 5

_____________________________________________________________________________

CFT . . . (II.) - Concentrate de baițuri Kromolight de imersie

Baițurile CFT (II.) s-au dezvoltat din baițuri solubili în apă. Se aplică în primul rând prin pulverizare cu ștergerea ulterioară a surplusului de baiț, sau prin pensulare.Pentru formarea legăturilor elementare, se recomandă liantul LTC 3 (~50%), sau CFC 7 (25-30%).

CFT 31 - CFT 32 - CFT 33 - CFT 34 - CFT 36 - CFT 37 - CFT 39
LTC 3 - CFC 7Milesi.ro toate drepturile rezervate! | Web: ParkNet 2014